8. октобар 2018. године

I ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

I ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГЕ ЕКСКУРЗИЈE И НАСТАВА У ПРИРОДИ - Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени: 24.09.2017. год. ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/18

Конкурсна документација - измена бр. 1


НАЗАД НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Цитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека