Отворена врата

Отворена врата

Сваког последњег четвртка у месецу, у школи се организују отворена врата. Тада наставници  у школи могу да посвете квалитетно време ђачким родитељима ради успешне сарадње и праћења ученика. Отворена врата су веома корисна и омогућавају  родитељима да имају бољи увид у рад, понашање и напредовање свог детета.

Такође омогућава родитељима да са запосленима отворе различита социјална, лична и питања понашања ученика у школи самостално али и са вршњацима, наставницима итд. На тај начин кроз комуникацију и интерактиван однос и родитељи и наставници добијају веома значајне, корисне информације и савете за даљи рад са децом, који подразумева мере сузбијања, превенције али и унапређивања и усавршавања, као и што квалитетнији васпитно образовни рад у школи и ван ње.        

Све ово има за циљ да наставници имају детаљан увид у личност сваког ученика, како би имали правилан приступ у раду са њима. Тако би се ученицима помогло да што лакше и боље усвајају знање и васпитање. Заједничком сарадњом родитеља и наставника постижу се најбољи резултати у развоју личности сваког ђака.

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ШК. 2021/2022. ГОДИНИ


Цитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека