Техничко особље

Техничко особље школе

 • Здравковић Весна
 • Викторија Петковски 
 • Јелица Митровић
 • Милкица Векић
 • Снежана Јовић
 • Верица Богдановић
 • Сања Којић
 • Зорица Живановић
 • Шехрубана Стојановски
 • Слађана Манић
 • Биљана Џамић - сервирка

Цитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека