Ученички парламент

Ученички парламент ОШ "Јован Поповић"

Парламент води педагог, Данијела Банићевић

Ученички Парламент чине по два представника сваког одељења 7. и 8. разреда у школи и они се бирају демократском поцедуром, спроведеном на часу одељењске заједнице. Подршку ученицима и координирање рада такође по потреби пружају одељењске старешине, учитељи, стручни сарадници и директор школе. Парламент  по конституисању,  усваја Пословник о раду, бира председника и заменика председника парламента, затим записничара и усваја План рада за предстојећу школску годину.

У овој школској години представници парламента ће бити посебно ангажовани у реализацији програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и интензивно сарађивати са Вршњачким тимом (руководилац је психолог Милица Милојевић). Ученици из Парламента пуштаће музику током великог одмора. Поред учествовања у раду важних стручних органа и тимова, парламентарци ће бити у организацији „Ноћи истраживача“, 22.09. у нашој школи. Трудићемо се да организујемо што више хуманитарних акција, да промовишемо кроз рад вршњачку едукацију на теме превенције дигиталног насиља, ширењу солидарних вредности и врлина, уређиваћемо пано и наш кутак где ће сви моћи да виде продукте нашег рада. Постављаћемо фотографије на сајт и инстаграм страницу и тим путем и позивати на сарадњу и давање идеја и ученика, родитеља , наставника, али и локалне заједнице. Сарађиваћемо са парламентима других школа и разменити примере добре праксе и добре идеје.

Ученички парламент је законски регулисана формална институција у којој су главни актери ученици старијих разреда. Оснивају га, чине и демократским путем чланове бирају сами ученици, а у циљу заступања интереса свих ученика у школи и учествовања у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Ученички парламент може да се бави:

  1. Давањем  мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње;
  2. Разматрањем односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника;
  3. Обавештавањем  ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Основни значај ученичког парламента јесте могућност остваривања права на лични развој, слободу говора и изражавања сопственог мишљења. Уважавањем и подстицањем изражавања индивидуалног и колективног мишљења и одлучивања, изграђивањем партнерских односа како међу ученицима тако и између ученика и наставника, стручних сарадника, директора и органа школе, обезбеђује се развијање демократске културе и система вредности  којим се заговарају прихватање различитости и отвара пут толеранцији, креативности, инвентивности и активизму.

 

Чланови Ученичког парламента

Дигитално насиље

Шта је дигитално насиље?

Дигитално насиље (cyber-bullying) је коришћењедигиталне технологије (интернета и мобилних телефона) с циљем да се друга особа узнемири, повреди, понизи и да јој се нанесе штета.

Облици дигиталног насиља:

* слање увредљивих или претећих порука, снимака или слика некоме путем СМС порука, имејл порука итд.
* узнемиравање телефонским позивима;
* лажно представљање, креирање профила на друштвеним мрежама на туђе име;
* саопштавање туђих приватних информација; објављивање лажних оптужби и гласина о другој особи на профилима друштвених мрежа,блоговима итд;
* промена или крађа лозинки;
* слање вируса;
* исмевање на интернет форумима и сл;
* непримерено коментарисање туђих слика, порука на профилима, блоговима;
* игнорисање, искључивање (нпр. из група на социјалним мрежама), подстицање мржње и др;

Углавном се врши путем:
* социјалних мрежа;
* СМС порука и телефонских позива;
* имејл порука;
* инстант порука и текстуалних порука;
* сликовних и видео порука;
* причаоница или "соба за четовање";
* блогова,форума;
* онлајн видео-игара;

Статистика:

* Мобилни телефон има 94% основаца и 99% средњошколаца.
* Приступ интернету има 89% основаца и 92% средњошколаца.
* Укупно 62% основаца и 84% средњошколаца изложило се неком од ризика на интернету.
* Дигитално насиље доживело је 37% основаца и 66% средњошколаца.
* Укупно 22% основаца и 30% средњошколаца видело је или чуло да њихови вршњаци трпе дигитално насиље.

Шта смета ученицима/ученицама:

* Гледао сам у даљину а неко ме је снимао из профила јер имам повећи нос!
* Због девојке сам добијао претње батинама...
* Коментарисао је моју фотографију ружним речима...
* Провалио ми је шифру и псовао друге са мог профила..
* Мало су ме хејтовали на форуму...
* У некој групи на фејсбуку нас петорица смо се вређали са припадницима албанске националности...

Ко смо ми?

Ми смо ученички парламент ОШ "Јован Поповић":
 

Шта ми радимо?

Ученички парламент школе је организовано тело сачињено од ученика - представника завршних разреда наше школе. Надлежности ученичког парламента уређене су чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије.

Идејно решење:

ученички парламент ОШ"Јован Поповић"

Аутор текста:

Андрија Иљукић


Цитати познатих личности

Оно мало што знам захваљујем свом незнању.

Јохан Волфганг фон Гете