Ваннаставне

Ваннаставне активности


Улога и значај

Ваннаставне активности су важан сегмент живота и рада у школи. Основно су обележје савремене школе. У ваннаставним активностима могуће је препознати склоности детета чак и пре него на наставном часу. Само дете својим опредељењем за одређене садржаје наговештава нам и нешто о својој јачој страни. Могућност избора је корак ка слободи и изражавању у складу са могућностима и афинитетима. Да ли ће то бити глума, плес, откривање појединости о природи, заштита природе, проучавање обичаја, прикупљање података о играма које су некад биле популарне, или можда уживање у новим причама и разговорима о испричаном, мање је важно. Важније је да ученици прошире видике, а истовремено обогате емоционални свет.
 

Задаци

  • Повезивање, проширивање и продубљивање знања, вештина и навика стечених у настави и ваннаставним активностима
  • Усвајање нових знања, вештина и навика
  • Развијање интересовања за друштвено користан рад
  • Оспособљавање за активности у слободном времену које ће бити у функцији развоја одгоја и образовања, превенције свих врста зависности, заштите и унапређивања здравља
  • Оспособљавање за активно учествовање у друштвеном животу и његовом демократском развоју
  • Подстицање дечијег стваралаштва - креативности
  • Оспособљавање за комуникацију, интеракцију и сарадњу са другима
  • Омогућавање упознавања других и другачијих
  • Омогућавање учења флексибилности и толеранције

 

У оквиру ваннаставних активности посебан акценат дајемо креативној радионици коју води госпођа Биљана Кипић, где махом деца млађег школског узраста своју надареност показују кроз часове глуме и која својим наступима представљају нашу школу у најлепшем могућем светлу.

Такође у оквиру ваннаставних активности деца из школе могу да похађају и часове шаха, које за њих организује шаховски клуб „Делфин“.

Као једина школа на општини Палилула можемо да се похвалимо да у оквиру наше школе ради музичка школа Јосип Маринковић.

У оквиру активности планиране су изложбе литерарних и ликовних радова, спортски дани ...

 


Цитати познатих личности

На свим својим путевима знајте да прави буду путеви Ваши и ноге Ваше неће се спотицати.

Свети Сава