Осми разред - 8/3

Историја

Валентина Гагић: istorija.nastavnica2020@gmail.com


Xемија

Будимир Лазић: budimirbudalazic@gmail.com


Физика

Снежана Косачевић: kossneza@gmail.comЦитати познатих личности

Највећа врлина човека је можда радозналост.

Анатол Франс