Осми разред - 8/3

Историја

Валентина Гагић: istorija.nastavnica2020@gmail.com


Xемија

Будимир Лазић: budimirbudalazic@gmail.com


Физика

Снежана Косачевић: kossneza@gmail.comЦитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека