Продужени боравак

Продужени боравак у ОШ Јован Поповић

У нашој школи постоји продужени боравак који обухвата ученике првог и другог разреда чија су оба родитеља запослена, ученике који живе у непотпуним породицама или имају различите потребе за овим видом боравка у школи. Заинтересовани ученици се распоређују у групе хомогеног узраста које се формирају на почетку сваке школске године.

Организација времена у продуженом боравку

Радно време боравка је од завршетка часова редовне наставе, која се за ученике првог и другог разреда увек одвија у преподневној смени, па све до 17 часова.

За ученике трећег и четвртог разреда организован је боравак у преподневној и поподневној смени.

  • 11:35 - 12:00      пријем ученика
  • 12:00 - 12:30      ручак
  • 12:30 - 12:45      одмор
  • 12:45 - 14:00      активности у слободном времену
  • 14:00 - 14:45      израда домаћих задатака, учење, тихо занимање
  • 14:45 - 15:00      одмор
  • 15:00 - 15:45      израда домаћих задатака, учење, тихо занимање
  • 15:45 - 17:00      слободне активности, одлазак кући

Домаћи задаци

Домаћи задаци ученика се организовано завршавају у школи. Самостални рад свакодневно траје по један школски час, а њиме ученици плански, уз стручну педагошку помоћ и сарадњу утврђују , примењују и усвајају нова знања, умења и навике. Самостални рад се свакодневно остварује из српског језика и математике, а повремено из света око нас. Домаћи задаци се анализирају, исправљају и вреднују.

Активности у слободном времену

Активности у слободном времену имају првенствено рекреативно - забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу слободе избора, добровољности, самоорганизованости ученика у оквиру различитих група (шах, читање у библиотеци, боравак у соби за забаву ...). У слободним активностима ученици учествују без обзира на узраст, у зависности од сопствених интересовања.

Ученици су ангажовани у редовном одржавању хигијене у радној просторији. Подстакнути су на самоорганизовање, самопослуживање и самопроверавање. Навикавају се да кратке паузе проведу уз књигу, музику и спорт.


Цитати познатих личности

Када једном будете одрасли, понашајте се као свемир, а не као његов део.

Мирослав Мика Антић