Шести разред - 6/1

Историја

Драгана Вељковић Лазић: draganaveljkoviclazic@gmail.com


Физика

Снежана Косачевић: kossneza@gmail.comЦитати познатих личности

Највећа врлина човека је можда радозналост.

Анатол Франс