Писмени задаци

Распоред писмених и контролних задатака

 

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА У 2. ПОЛУГОДИШТУ шк. 2018/2019. год.

Mесец 

Недеља у школској години 

Радна недеља у месецу 

 

РАЗРЕД  

5. разред 

6. разред 

7. разред 

8. разред 

 

 

март 

25 

3 

ПЗ Српски језик(3.пз) 

 

ПЗ Српски језик(3.пз) 

 

ПЗ Српски језик(3.пз) 

КЗ Математика 

ПЗ Српски језик(3.пз) 

КЗ Математика 

 

26 

4 

КЗ  Руски и француски  

језик 

КЗ Математика 

КЗ Историја (наст.Драгана Вељковић Лазић) 

КЗ Математика 

КЗ Историја (наст.Драгана Вељковић Лазић) 

 

КЗ Историја (наст.Драгана Вељковић Лазић) 

 

 

27 

5 

КЗ Биологија 

 

КЗ  Руски и француски  

језик 

КЗ Биологија 

ПЗ Математика (3.пз) 

КЗ  Руски и француски  

језик 

ПЗ Математика (3.пз) 

КЗ  Руски и француски  

језик 

 

Април 

28 

1 

КЗ Енглески језик  

 

КЗ Енглески језик 

КЗ Физика 

КЗ Енглески језик 

КЗ Биологија 

КЗ Биологија 

КЗ Физика 

 

29 

2 

КЗ Географија 

КЗ Историја (наст. Валентина Гагић) 

ПЗ Математика (3.пз) 

 

КЗ Хемија 

КЗ Физика 

КЗ Хемија 

КЗ Историја (наст.Валентина Гагић 

 

30 

3 

ПЗ Математика(3.пз)   

 

 

 

КЗ Математика 

КЗ Историја (наст.Валентина Гагић 

ПЗ Енглески језик 

КЗ Математика 

 

31 

4 

ПЗ  Руски и француски  

језик 

 

ПЗ  Руски и француски  

језик 

 

ПЗ  Руски и француски  

језик 

КЗ Физика 

ПЗ  Руски и француски  

језик 

КЗ Биологија 

 

Мај 

32 

1 

ПЗ Српски језик(4.пз) 

КЗ Биологија 

ПЗ Српски језик(4.пз) 

КЗ Биологија 

ПЗ Српски језик(4.пз) 

КЗ Биологија 

ПЗ Српски језик(4.пз) 

КЗ Енглески језик 

 

33 

2 

ПЗ Енглески језик 

КЗ Математика 

ПЗ Енглески језик 

 

 

КЗ Математика 

ПЗ Енглески језик 

 

 

 

КЗ Историја (наст.Драгана Вељковић Лазић) 

КЗ Хемија 

 

34 

3 

 Историја (наст.    Валентина Гагић) 

 

КЗ Физика 

КЗ Историја (наст.ДраганаВељковић Лазић) 

КЗ Физика 

КЗ Историја (наст.ДраганаВељковић Лазић) 

ПЗ Математика (4.пз) 

КЗ Физика 

 

35 

4 

 

 

ПЗ Математика (4.пз) 

 

ПЗ Математика (4.пз) 

КЗ Хемија 

 

 

 

Јун 

36 

1 

 

ПЗ Математика (4.пз) 

 

 

 

 

 

 

 

37 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ- контролни задатак 

ПЗ- писмени задатак 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ 

РАЗРЕД :  ДРУГИ                                                                                                      

школска година: 2018/19. 

МЕСЕЦ 

ред.бр. 

радне недеље 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

(врста провере) 

ред.бр. 

радне недеље 

МАТЕМАТИКА 

(врста провере) 

ред.бр. 

радне недеље 

СВЕТ ОКО НАС 

(врста провере) 

IX 

 1.  

 

Иницијални тест 

1. 

Иницијални тест 

1. 

 

 1.  

 

2. 

 

2. 

 

 1.  

 

3. 

 

3. 

 

 1.  

 

4. 

 

4. 

 

X 

 1.  

 

 

5. 

 

5. 

Koнтролна вежба/тематска провера усвојености наставних садржаја/Година; Годишња доба; Мерење времена; Делови дана 

 1.  

 

6. 

Koнтролна вежба/провера усвојености наставних садржаја/Дуж; Јединице мере за дужину 

6. 

 

 1.  

 

7. 

 

7. 

 

 1.  

Koнтролна вежба/провера усвојености правописних правила 

8.. 

Koнтролна вежба/провера усвојености наставних садржаја/Сабирање и одузимање двоцифрених и једеноцифрених бројева 

8. 

 

 1.  

 

9. 

 

9. 

Koнтролна вежба/тематска провера усвојености наставних садржаја/Кретање; Јесен 

XI 

 1.  

 

Koнтролна вежба/Реченице по значењу и облику 

10. 

 

10. 

 

 1.  

 

11. 

Koнтролна вежба/провера усвојености наставних садржаја/Сабирање и одузимање до 100; Текстуални задаци 

11. 

 

 1.  

 

Koнтролна вежба/Именице (врста, род и број) 

12. 

 

12. 

 

 1.  

 

13. 

Koнтролна вежба/провера усвојености наставних садржаја/Израчунавање непознатог броја 

13. 

 

XII 

 1.  

 

 

14. 

 

14. 

Koнтролна вежба/тематска провера усвојености наставних садржаја/Рељеф; Воде; Насеља 

 1.  

 

15. 

 

15. 

 

 1.  

Koнтролна вежба/Провера писања и читања научених штампаних слова латинице 

16. 

 

16. 

Koнтролна вежба/тематска провера усвојености наставних садржаја/Саобраћај; Зима 

 1.  

 

17. 

Koнтролна вежба/провера усвојености наставних садржаја/ Множење бројевима 2, 3, 4, 5 и 10 

17. 

 

 1.  

 

18. 

 

18. 

 

I 

 1.  

 

 

19. 

 

19. 

 

 1.  

Koнтролна вежба/Глаголи; Глаголска времена 

20.. 

 

20. 

 

 1.  

Koнтролна вежба/Провера писања научених штампаних слова латинице- диктат 

21. 

 

21. 

Koнтролна вежба/тематска провера усвојености наставних садржаја/Материјали- употреба, загревање и провођење топлоте 

 1.  

 

22. 

 

22. 

 

II 

 1.  

 

 

23. 

Koнтролна вежба/провера усвојености наставних садржаја/ Множење  

23. 

 

 1.  

 

24. 

Koнтролна вежба/провера усвојености наставних садржаја/ Множење; Задаци са две операције 

24. 

 

III 

 1.  

 

Koнтролна вежба/Субјекат и предикат,; Скраћенице 

25. 

 

25. 

Koнтролна вежба/тематска провера усвојености наставних садржаја/Наелектрисање; Струја; Пролеће 

 1.  

Koнтролна вежба/Провера писања научених писаних слова латинице 

26. 

 

26. 

 

 1.  

 

27. 

 

27. 

 

 1.  

 

 

28. 

 

28. 

 

IV 

 1.  

 

 

29. 

 

29. 

 

 1.  

 

 

30. 

Koнтролна вежба/провера усвојености наставних садржаја/ Дељење бројевима 2, 3, 4, 5 и10 

30.