Пети разред - 5/2

Историја

Валентина Гагић: istorija.nastavnica2020@gmail.comЦитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека