Пети разред - 5/2

Историја

Валентина Гагић: istorija.nastavnica2020@gmail.comЦитати познатих личности

Када једном будете одрасли, понашајте се као свемир, а не као његов део.

Мирослав Мика Антић