Школски тимови

ТИМОВИ, АКТИВИ, КОМИСИЈЕ за школску 2018/19. годину

 

Директор школе је члан свих тимова и актива у школи.

 

1.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Иван Ћилерџић, директор школе
 2. Маја Ћопић, педагог, стручни сарадник
 3. Милица Милојевић, психолог, стручни сарадник
 4. Снежана Радовић, координатор Тима за развојно планирање
 5. Оливера Видановић, координатор Тима за самовредновање рада школе
 6. Биљана Ристић, учитељица
 7. Нарциса Мандић, учитељица
 8. Представник Ученичког парламента-Анђела Поповић 8/1
 9. Представник Савета родитеља- Татјана Алексић
 10. Представник јединице локалне самоуправе

 

2.Стручни актив за школско развојно планирање

 1. Снежана Радовић- координатор
 2. Соња Руменић
 3. Јелена Савић
 4. Дарко Ђурђевић
 5. Драгана Вељковић Лазић
 6. Валентина Гагић
 7. Милица Милојевић
 8. Представник ученичког парламента- Андреа Колџић 7/4
 9. Представник савета родитеља- Рада Молеровић

 

3.Тим за самовредновање рада школе

 1. Оливера Видановић- координатор
 2. Весна Миливојевић
 3. Снежана Филиповић
 4. Зорица Латиновић
 5. Будимир Лазић
 6. Весна Беленцан
 7. Ивана Теодоровић
 8. Представник ученичког парламента- Лена Ивановић 8/3
 9. Представник савета родитеља- Снежана Кецојевић

 

4. Тим за SHARE пројекат

 1. Маја Ћопић- координатор
 2. Милана Миљевић
 3. Сања Дражић
 1. Милица Јокић
 2. Андријана Јеремић
 3. Вера Зечевић
 4. Весна Миливојевић
 5. Милена Тошић Ристић
 6. Зорица Латиновић
 7. Снежана Филиповић
 8. Мирјана Пантелић

 

5. Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 1. Душан Кнежевић-координатор
 2. Нарциса Мандић
 3. Катарина Марковић
 4. Снежана Бишевац
 5. Милорад Смиљанић
 6. Јелена Гајић
 7. Милош Ивановић
 8. Мирослав Јоксимовић
 9. Представник ученичког парламента-Невена Терзић 8/1
 10. Представник савета родитеља-Радмила Грујић Видојевић

 

 1.  Вршњачки тим
 1. Маја Ћопић
 2. Милица Милојевић

 

 1. Ученички парламент
 1. Милош Ивановић

 

 1. Стручни тим за инклузивно образовање
 1. Милица Милојевић- координатор
 2. Рајка Продановић
 3. Сузана Брчић Николић
 4. Сенка Хаџић
 5. Биљана Пауновић

сарадник: Маја Ћопић

 

 

 1. Тим за пројекте школе

1.Ирена Коларевић-координатор
2.Биљана Ристић
3.Вера Ђурђевић
​4.Милица Милојевић

 

 1. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 1. Зоран Јовановић- координатор
 2. Снежана Косачевић
 3. Вера Ђурђевић
 4. Александар Миленковић
 5. Будимир Лазић

 

 1. Тим за професионални развој
 1. Вера Зечевић-координатор
 2. Соња Каралеић
 3. Марија  Марковић
 4. Радмила Милојковић
 5. Маја Ћопић

 

 1. Тим за сарадњу са родитељима
 1. Милена Тошић Ристић- координатор
 2. Мирослава Зечевић
 3. Вера Зечевић
 4. Марија Вучићевић
 5. Зорка Николић

 

 

 1. Стручни тим за развој школског програма
 1. Снежана Бишевац- координатор
 2. Нарциса Мандић
 3. Биљана Ристић

сарадник: Маја Ћопић

 

 1. Тим за сарадњу са локалном заједницом (МУП, Дом здравља, Црвени крст...)
 1. Слађана Којић-Црвени крст
 2. Сунчица Ивановић-МУП
 3. Јелена Кумбарић- Дом здравља
 4. Сања Станишић- Дом здравља

 

 

 1. Тим за мигранте
 1. Наташа Јевтић- координатор
 2. Марина Кијановић
 3. Милана Миљевић
 4. Милица Милојевић

 

 

 1. Тим за стручно усавршавање
 1. Сања Дражић- координатор
 2. Милица Јокић
 3. Јелена Гајић
 4. Лидија Милисављевић

 

 1. Тим за организацију јавних и културних делатности
 1. Марија Вучићевић- координатор
 2. Весна Беленцан
 3. Јелена Савић
 4. Сузана Брчић Николић
 5. Милана Миљевић
 6. Снежана Бишевац
 7. Биљана Пауновић
 8. Вања Крџавац

 

 1. Тим за сајт школе
 1. Весна Лазаревић
 2. Саша Шипка

 


Цитати познатих личности

На свим својим путевима знајте да прави буду путеви Ваши и ноге Ваше неће се спотицати.

Свети Сава