Седми разред - 7/1

Историја

Драгана Вељковић Лазић: draganaveljkoviclazic@gmail.com


Xемија

Будимир Лазић: budimirbudalazic@gmail.com


Физика

Снежана Косачевић: kossneza@gmail.comЦитати познатих личности

Није човек оно што мисли, већ оно што чини.

Меша Селимовић