Седми разред - 7/1

Историја

Драгана Вељковић Лазић: draganaveljkoviclazic@gmail.com


Xемија

Будимир Лазић: budimirbudalazic@gmail.com


Физика

Снежана Косачевић: kossneza@gmail.comЦитати познатих личности

Када једном будете одрасли, понашајте се као свемир, а не као његов део.

Мирослав Мика Антић