План и програм

План и програм рада основне школе Јован Поповић

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за ПРВИ циклус основног образовања и васпитања Основне школе „Јован Поповић“ у Београду

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за ДРУГИ циклус основног образовања и васпитања Основне школе „Јован Поповић“ у Београду

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ осталих активности основног образовања и васпитања/ посебни програми васпитно-образовног рада Основне школе „Јован Поповић“ у Београду

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2023/2024.годину

Извештај о рeализованости Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023.годину

Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

2. разред - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

3. разред - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

4. разред - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Историја - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Географија- Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Биологија - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Математика - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Физика - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Хемија - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Информатика и рачунарство - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Техника и технологија - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Ликовна култура - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Музичка култура - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Физичко и здравствено васпитање - Критеријуми вредновања и оцењивања ученика

Развојни план основне школе Јован Поповић

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН од школске 2018/ 2019. закључно са школском 2020 /2021. годином


Цитати познатих личности

Када једном будете одрасли, понашајте се као свемир, а не као његов део.

Мирослав Мика Антић