План и програм

План и програм рада основне школе Јован Поповић

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за ПРВИ циклус основног образовања и васпитања Основне школе „Јован Поповић“ у Београду

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за ДРУГИ циклус основног образовања и васпитања Основне школе „Јован Поповић“ у Београду

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ осталих активности основног образовања и васпитања/ посебни програми васпитно-образовног рада Основне школе „Јован Поповић“ у Београду

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2020/2021.годину

Извештај о рeализованости Годишњег плана рада школе за школску 2017/18., Извештај о рeализованости Годишњег плана рада школе за школску 2017/18.

Развојни план основне школе Јован Поповић

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН од школске 2018/ 2019. закључно са школском 2020 /2021. годином


Цитати познатих личности

Оно мало што знам захваљујем свом незнању.

Јохан Волфганг фон Гете