План и програм

План и програм рада основне школе Јован Поповић

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за ПРВИ циклус основног образовања и васпитања Основне школе „Јован Поповић“ у Београду

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за ДРУГИ циклус основног образовања и васпитања Основне школе „Јован Поповић“ у Београду

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ осталих активности основног образовања и васпитања/ посебни програми васпитно-образовног рада Основне школе „Јован Поповић“ у Београду

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2018/2019.годину, ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2018/2019.годину

Извештај о рeализованости Годишњег плана рада школе за школску 2017/18., Извештај о рeализованости Годишњег плана рада школе за школску 2017/18.

Развојни план основне школе Јован Поповић

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2016.-2019.године


Цитати познатих личности

На свим својим путевима знајте да прави буду путеви Ваши и ноге Ваше неће се спотицати.

Свети Сава