Секције

Школске секције

Слободне активности ученика представљају све облике рада којима се пружа могућност ученику да задовољи своје интересе, склоности и способности за поједине области. Њихова суштина биће да допринесу социјализацији потреба ученика према појединим предметима и областима. Својим садржајима слободне активности унапредиће рад школе и непосредније повезати школу са друштвеном средином.

Кроз слободне активности биће реализовани следећи васпитно-образовни задаци:

  • подстицај стваралаштва
  • задовољење интелектуалне радозналости
  • пружање могућности за заједничку игру, забаву и разоноду
  • омогућавање заједничке спортске активности и испуњавање дела слободног времена корисним садржајем

У слободне активности биће укључени ученици од првог до осмог разреда.

У оквиру школе функционише низ секција где ученици наше школе могу да покажу сву своју креативност и надареност.

Тако у оквиру предмета физичко васпитање у зависности од календара школских такмичења, ученици могу да похађају секције из рукомета, кошарке, одбојке и фудбала. Такође је јако интересантна секција шаха која се спроводи у сарадњи са шаховским клубом Делфин.

Уметнички део резервисан је за секције које припадају предметима ликовне и музичке културе а организују се у виду хора и оркестра, креативне ликовне радионице.

Велику надареност и креативност ученици показују кроз новинарску, литерарну и драмску секцију. Сведоци смо њиховог квалитета гледају ћи их  на свим дивним приредбама и наступима на којима учествују, а и квалитета рада новинарске секције кроз часопис „Гинков гласник“.

Велики квалитет ученици показују кроз рад саобраћајне секције, где се спремају за разна такмичења из области „Шта знаш о саобраћају“, као и за остала такмичењима из предмета техничко обаразовање.

 


Цитати познатих личности

Оно мало што знам захваљујем свом незнању.

Јохан Волфганг фон Гете