Осми разред - 8/2

Историја

Драгана Вељковић Лазић: draganaveljkoviclazic@gmail.com


Xемија

Будимир Лазић: budimirbudalazic@gmail.com


Физика

Радмила Милојковић: radmila.os.hemija@gmail.comЦитати познатих личности

Оно мало што знам захваљујем свом незнању.

Јохан Волфганг фон Гете