Осми разред - 8/2

Историја

Драгана Вељковић Лазић: draganaveljkoviclazic@gmail.com


Xемија

Будимир Лазић: budimirbudalazic@gmail.com


Физика

Радмила Милојковић: radmila.os.hemija@gmail.comЦитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека