Правилници

Правилници и пословници основне школе Јован Поповић


Цитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека