Пети разред - 5/3

Историја

Драгана Вељковић Лазић: draganaveljkoviclazic@gmail.comЦитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека