Пети разред - 5/3

Историја

Драгана Вељковић Лазић: draganaveljkoviclazic@gmail.comЦитати познатих личности

Када једном будете одрасли, понашајте се као свемир, а не као његов део.

Мирослав Мика Антић