Пети разред - 5/3

Историја

Драгана Вељковић Лазић: draganaveljkoviclazic@gmail.comЦитати познатих личности

Није човек оно што мисли, већ оно што чини.

Меша Селимовић