Савет родитеља

Савет родитеља ОШ Јован Поповић

Савет родитеља представља саветодавно тело које своја питања, предлоге и сугестије даје директору школе и школском одбору на разматрање.

У савет родитеља бира се по један родитељ из сваког одељења од првог до осмог разреда.


Цитати познатих личности

Када једном будете одрасли, понашајте се као свемир, а не као његов део.

Мирослав Мика Антић