Савет родитеља

Савет родитеља ОШ Јован Поповић

Савет родитеља представља саветодавно тело које своја питања, предлоге и сугестије даје директору школе и школском одбору на разматрање.

У савет родитеља бира се по један родитељ из сваког одељења од првог до осмог разреда.


Цитати познатих личности

Највећа врлина човека је можда радозналост.

Анатол Франс