Шести разред - 6/2

Историја

Драгана Вељковић Лазић: draganaveljkoviclazic@gmail.com


Физика

Снежана Косачевић: kossneza@gmail.comЦитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека