Разредна настава

Разредна настава

 • Рајка Продановић 1-1  
 • Мирослав Јоксимовић 1-2  
 • Јелена Гајић 1-3
 • Весна Миливојевић 1-4  
 • Биљана Ристић 2-1  
 • Милена Тошић Ристић 2-2  
 • Слађана Којић 2-3  
 • Сунчица Ивановић 2-4  
 • Зорица Латиновић 3-1  
 • Мирослава Зечевић 3-2  
 • Лидија Милисављевић 3-3  
 • Сузана Брчић Николић 3-4  
 • Нарциса Мандић 4-1  
 • Мирјана Пантелић 4-2  
 • Марина Кијановић 4-3  
 • Снежана Филиповић 4-4  
 • Катарина Марковић, наставник верске наставе

Цитати познатих личности

Највећа врлина човека је можда радозналост.

Анатол Франс