Јавне набавке


НОВ

28

2019

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЧИЈИ СУ ПРЕДМЕТ ДОБРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЧИЈИ СУ ПРЕДМЕТ ДОБРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. Број јавне набавке: бр. 03/2019 ...

ДЕТАЉНИЈЕЦитати познатих личности

Оно мало што знам захваљујем свом незнању.

Јохан Волфганг фон Гете