Јавне набавке


ОКТ

8

2018

I ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

I ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – УСЛУГЕ ЕКСКУРЗИЈE И НАСТАВА У ПРИРОДИ - Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени: 24.09.2017. год. ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/18 ...

ДЕТАЉНИЈЕЦитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека