28. новембар 2019. године

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЧИЈИ СУ ПРЕДМЕТ ДОБРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЧИЈИ СУ ПРЕДМЕТ ДОБРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.

Број јавне набавке: бр. 03/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


НАЗАД НА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Цитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека