ТакмичењаЦитати познатих личности

Највећа врлина човека је можда радозналост.

Анатол Франс