Предметна настава

Стручно веће за образовну област језика, књижевности и комуникације

Српски језик:
Биљана Пауновић, Милана Миљевић,  Снежана Бишевац, Марија Марковић

Енглески језик:
Вера Зечевић, Соња Каралеић, Наташа Јевтић, Вера Ђурђевић

Руски језик:
Соња Руменић, Милица Јокић

Француски језик:
Вера Ђурђевић
 

Стручно веће за образовну област математике, природних наука и технологије

Mатематика:
Сања Дражић, Сенка Хаџић, Оливера Видановић, Сања Станишић

Xемија:
Будимир Лазић

Физика:
Снежана Косачевић, Радмила Милојковић

Биологија:
Андријана Јеремић, Ивана Теодоровић

Техничко и информатичко образовање, техника и технологија и информатика и рачунарство:
Душан Кнежевић, Зоран Јовановић, Весна Лазаревић, Саша Шипка
 

Стручно веће за образовну област друштвених наука и филозофије

Историја:
Драгана Вељковић Лазић, Валентина Гагић

Географија:
Снежана Радовић, Александар Миленковић, Тамара Алексић
 

Стручно веће за образовну област уметности

Ликовна култура:
Јелена Савић

Музичка култура:
Весна Беленцан

Стручно веће за образовну област физичког и здравственог васпитања

Физичко васпитање:
Милорад Смиљанић, Милош Ивановић, Дарко Ђурђевић


Цитати познатих личности

Највећа врлина човека је можда радозналост.

Анатол Франс