Предметна настава

Стручно веће за образовну област језика, књижевности и комуникације

Српски језик:
Биљана Пауновић, Милана Миљевић,  Снежана Бишевац, Марија Марковић

Енглески језик:
Вера Зечевић, Соња Каралеић, Наташа Јевтић, Вера Ђурђевић, Катја Комљеновић

Руски језик:
Соња Руменић

Француски језик:
Вера Ђурђевић, Катја Комљеновић
 

Стручно веће за образовну област математике, природних наука и технологије

Mатематика:
Сања Дражић, Сенка Хаџић, Оливера Видановић

Xемија:
Будимир Лазић

Физика:
Снежана Косачевић

Биологија:
Андријана Јеремић, Младена Урошевић

Техничко и информатичко образовање, техника и технологија и информатика и рачунарство:
Душан Кнежевић, Зоран Јовановић, Весна Лазаревић, Марија Ратковић
 

Стручно веће за образовну област друштвених наука и филозофије

Историја:
Драгана Вељковић Лазић, Валентина Гагић

Географија:
Снежана Радовић, Александар Миленковић
 

Стручно веће за образовну област уметности

Ликовна култура:
Јелена Савић

Музичка култура:
Тијана Ашковић

Стручно веће за образовну област физичког и здравственог васпитања

Физичко васпитање:
Дарко Ђурђевић, Едина Љајић


Цитати познатих личности

На свим својим путевима знајте да прави буду путеви Ваши и ноге Ваше неће се спотицати.

Свети Сава