Школске вести

7. април 2021. године

Пробни завршни испит

Пробни завршни испит  се полаже два дана. У петак 09.04.2021.године у 13 часова полагаће се тест из математике, а у суботу 10.04. у 9 часова тест из српског/матерњег језика и у 11.30 часова ученици ће радити комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика, хемија)

Израда сваког теста траје 120 минута.

Обавештење за ученике са свим смерницама налази се испод.

Срећно!

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ЗА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

 Пробни завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.

 Пробни завршни испит се полаже два дана – у петак 09.04.2021.год. у 13 часова се полаже математика, , а у суботу 10.04. у 9 часова се полаже српски језик, а у 11:30 часова ученици раде комбиновани тест.

 Ученици су дужни да у школу дођу првог дана, у петак 9..2021. у 12.15 часова, а другог дана, у суботу 10. 4.2021. у 8:15. Ученици имају обавезу да благовремено провере тачност својих личних података на идентификационим картицама (обраац 41)

Израда сваког теста траје 120 минута.

На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и залепљеним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и залепљеним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

 Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.

 Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.

 Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.

 На пробном завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.

На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит 45 минута од почетка испита, и 15 минута пре предвиђеног краја испита. Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

 Упутство за Образац 41 ученици могу погледати на линку https://www.youtube.com/watch?v=t0YUeqNI2AI

 


НАЗАД НА ШКОЛСКЕ ВЕСТИ

Цитати познатих личности

Оно мало што знам захваљујем свом незнању.

Јохан Волфганг фон Гете