Школске вести

19. април 2019. године

Пројектна настава у одељењу 1/1

У току ове школске године, у нашем одељењу, реализовано је шест тема пројектне наставе: Ја и други, Здрава храна, Е баш хоћу лепо да се понашам, Материјали, Занимања наших родитеља и Причали су ми бака и дека.

Пројектна настава омогућава широку међупредметну повезаност, па су кроз тематске садржаје били заступљени готово сви наставни предмети. Активности ученика су биле разноврсне. Ученици су се бавили: истраживачким радом, експериментима, прикупљањем података, снимањем фотографија, извештавањем, вредновањем, пантомимом, импровизацијом, драматизацијом и глумом, цртањем, обликовањем и вајањем, спремањем здравих оброка... На часовима су били заступљени групни и индивидуални облици рада, као и рад у пару. У току рада смо користили различите мултимедијалне садржаје са интернета: музику, кратке филмове, слике и текстове и различите дигиталне садржаје припремљене од стране наставика.

Захваљујући великој подршци и помоћи родитеља, ученици су савесно и предано обављали своје истраживачке задатке код куће и доносили неопходан материјал и средства за рад. Уз њихову помоћ одржали смо и две радионице: „Занимања наших родитеља“ и „Лутке наших бака“. Едукативну радионицу „Зуби и бактерије“ остварили смо у сарадњи са др Александром Паљм и одељењем дечије и превентивне стоматологије дома здравља на Карабурми.

Ово су само неке од наших активности на часовима пројектне наставе.

 

Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспособљавање ученика да добијене продукте учине видљивим. Сходно томе, ученици 1/1 су се потрудили да њихов рад и труд остане забележен, што се може видети на наредним фотографијама.

 

Ученици су веома мотивисани за овакав начин рада, са нестрпљењем очекају сваки наредни пројектни задатак. Ако их питате, рећи ће да највише воле часове пројектне наставе. До краја школске године очекује нас реализација још једног пројекта, којим ћемо крунисати овогодишње пројектне активности.

Учитељица 1/1 Биљана Ристић


НАЗАД НА ШКОЛСКЕ ВЕСТИ

Цитати познатих личности

Alea iacta est - Коцка је бачена.

Латинска изрека