Учење на даљину

17. март 2020. године

МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ ЗА ПРВУ НЕДЕЉУ

Рајка Продановић (1/1), мејл: rajka.prodanovic70@gmail.com
Материјал за учење деци шаљем путем Vibera i мејла.
Комуникација са децом која немају ове могућности одвија се SMS порукама.

Мирослав Јоксимовић (1/2) miroslav_joksimovic@outlook.com
Комуникација ће се обављати преко Viber групе

Јелена Гајић (1/3), имејл: jelenagajic2601@yahoo.com
Материјал за учење на даљину доставља се ученицима путем вибера и слањем на имејл.

Весна Миливојевић (1/4),   j.p.prvocetirivesna@gmail.com

Биљана Ристић (2/1), имејл: bristic65@gmail.com
Материјал за учење на даљину доставља се ученицима путем платформи Blogger I Viber.

Милена Тошић Ристић (2/2), имејл: milena.tosic.ristic@gmail.com
Материјал за учење на даљину доставља се ученицима путем платформи Blogger I Viber.

Слађана Којић (2/3), имејл: sladjanamima90@gmail.com
Материјал за учење на даљину доставља се ученицима путем платформи Blogger I Viber.

Сунчица Ивановић (2/4), имејл: sumi141060@gmail.com
Материјал за учење на даљину доставља се ученицима путем платформи Blogger I Viber.

Зорица Латиновић (3/1), имејл zlatinovic70@gmail.com
Maтеријал за учење на даљину доставља се ученицима путем вибера и имејл адреса родитеља за поједине ученике.
3.1Материјал_за_ИОП2_Математика
3.1Материјал_за_ИОП2_Разумевање_прочитаног
3.1Материјал_за_ИОП2_Речи_и_реченице
3.1Материјал_за_ИОП2_Слова_А,_М,_И,_Т,_Н,_С,_О,_Е,_Ш,_Р._вежба_1.
3.1Материјал_за_ИОП2_Читање_звукова
 

Мирослава Зечевић (3/2), имејл majazecevic1963@gmail.com
Maтеријал за учење на даљину доставља се ученицима путем вибера.

Лидија Милисављевић (3/3) milisavljevic.lidija@gmail.com 
Mатеријал за учење на даљину доставља се ученицима путем Viber платформе

Мирјана Пантелић (4/2)  rusomir8@gmail.com
Материјали_за_четврти_разред_за_прву_недељу
материјал_за_черврти_разред_за_прву_недељу2
материјали_за _четврти _разред_за_прву_недељу_3.
ИОП2_материјал_за_четврти_разред_за_прву_недељу

Нарциса Мандић (4/1)  narcisa.mandic@gmail.com
Материјали_за_четврти_разред_за_прву_недељу
материјал_за_черврти_разред_за_прву_недељу2
материјали_за_четврти_разред_за_прву_недељу_3.
 

Марина Кијановић (4/3)  marinakijanovic123@gmail.com
Материјали_за_четврти_разред_за_прву_недељу
материјал_за_черврти_разред_за_прву_недељу2
материјали_за_четврти_разред_за_прву_недељу_3.
 

Снежана Филиповић (4/4)  filipovicsnezana.fs@gmail.com
Материјали_за_четврти_разред_за_прву_недељу
материјал_за_черврти_разред_за_прву_недељу2
материјали_за_четврти_разред_за_прву_недељу_3.
 

 

Српски језик:

Биљана Пауновић (5/2,7/2,8/2,8/4), biljanapaunovicjp@gmail.com.
Materijal_za_peti_razred_za_prvu_nedelju_srpski_jezik
Materijal_za_sedmi_razred_za_prvu_nedelju_srpski_jezik
Materijal_za_osmi_razred_za_prvu_nedelju_srpski_jezik
materijal_za_peti_za_prvu_nedelju_2
meterijal_za_sedmi_za_prvu_nedelju_2
materijal_za_osmi_za_prvu_nedelju_2
materijal_za_osmi_za_prvu_nedelju_3_srpski_jezik
materijal_za_peti_za_prvu_nedelju_3_srpski
materijal_za-osmi_za_prvu_nedelju_4_srpski
materijal_za_sedmi_za_prvu_nedelju_3_srpski_jezik
materijal_za_osmi_za_prvu_nedelju_5_srpski_jezik
 

Милана Миљевић (5/1, 5/3, 6/1, 6/3)  jp51milanamiljevic@gmail.com
5._за_прву_недељу
6._за_прву_недељу
6_1_3_subota_Milana
 

Снежана Бишевац (7/1, 7/3,8/1, 8/3) bisevacsnezanajp@gmail.com
Materijal_za_sedmi_razred_prvi_cas
Materijal_za_sedmi_razred_drugi_cas
Materijal_za_osmi_razred_prvi_cas
Materijal_za_osmi_razred_drugi_cas
ДокументМатеријал_8.разред_3.час
ДокументМатеријал_8.разред_4.час
ДокументМатеријал_8.разред_5.час
Материјал_7разред_3.час_СнежанаБ
 

Марија Марковић (6/2, 7/4), marijamarkovic1205@gmail.com
Materijal_za_sedmi_razred_za_prvu_nedelju_
Materijal_za_sesti_razred_za_prvu_nedelju
 

 

Mатематика:

Сања Дражић (5/2, 6/2, 8/2, 8/4)  sanja.drazic.matematika@gmail.com
Материјал_за_осми_разред_за_прву_недељу_математика 
Материјал_за_пети_разред_за_прву_недељу_математика
Материјал_за_шести_разред_за_прву_недељу_математика

Сенка Хаџић (V1 , V3, VI3, VII1, VII3) senkahadzicc@gmail.com
Materijal_za_prvu_nedelju

Оливера Видановић (6/1,7/2,7/4,8/1,8/3)   vidanovicoliveramatematika@gmail.com
Смернице_за_шести_разред_прва_недеља
Смернице_за_седми_разред_прва_недеља
Смернице_за_осми_разред_прва_недеља
 

 

Историја:


Драгана Вељковић Лазић (5/1,5/3,6/1,6/2,7/1,7/2,7/3,7/4,8/1,8/2,8/4)  draganaveljkoviclazic@gmail.com
materijal_za_osmi_razred_za_prvu_nedelju_istorija_8.3
materijal_za_peti_razred__IOP_za_prvu_nedelju
materijal_za_peti_razred_za_prvu_nedelju_istorija_5.2
materijal_za_sesti_razred_za_prvu_nedelju_6.3
materijal_za_sesti_razred_IOP_za-prvu_nedelju 6.3
materijal_za_sedmi_za_prvu_nedelju
MAТЕРИЈАЛ_ЗА_ИОП_ЗА_8_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ
материјал_за_ИОП_за_7.разред_за_прву_недељу_историја

Валентина Гагић (5.2, 6.3, 8.3)  :  istorija.nastavnica2020@gmail.com
Valentina_materijal_za_peti_razred_za_prvu_nedelju_istorija_5.2, 
Valentina_materijal_za_peti_razred__IOP_za_prvu_nedelju
Valentina_materijal_za_sesti_razred_za_prvu nedelju_6.3
Valentina_materijal_za_sesti_razred_IOP_za-prvu_nedelju_6.3
Valentina_materijal_za_osmi_razred_za_prvu_nedelju_istorija_8.3
 

 

Географија:


Снежана Радовић (5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/3)  radovic.snezana72@gmail.com
materijal_za_sesti_razred_za_prvu_nedelju_geografija
materijal_za_sesti_razred_IOP_za_prvu_nedelju_geografija
Материјал за учење на даљину ( 5.7. и 8.разред) доставља се ученицима путем вибера

Александар Миленковић (8/2, 8/4)   alekssandar.aca@gmail.com
Смернице_за_осми_разред_прва_недеља_географија
Материјал_за_осми_разред_ИОП2_географија

Тамара Алексић (5/1) tamaraaleksic500@gmail.com 
материјал географија 5-1
материјал географија 5-1 ИОП

 

Биологија:

Андријана Јеремић (5 /1,2; 6/ 1,2; 7/1,2,4; 8/1,2,4)  andrijana.jeremic2708@gmail.com
биос_5_разред_андријана
биос_6_разред_андријана
биос_7_разред_андријана
биос_8_разред_андријана
 

Младена Урошевић  (5/3, 6/3, 7/3, 8/3)  urosevicmladena@gmail.com
Биологија_за_сeдми
Биологија_за_осми_разред_прва_недеља

 

Xемија:


Будимир Лазић (сва одељења седмог и осмог разреда) budimirbudalazic@gmail.com
материјал_за_хемију_за_седми_разред_за_прву_недељу
материјал_за_хемију_за_осми_разред_за_прву_недељу

 

Физика:

Снежана Косачевић (6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1. 8/3 и 8/4) Контакт мејл: kossneza@gmail.com
materijal_za_šesti_razred_za_prvu_nedelju_fizika_6.2
materijal_za_šesti_razred_za_prvu_nedelju_fizika_6.1_i_6.3_docx
materijal_za_sedmi_razred_prva_nedelja
materijal_ za_osmi-razred-prva-nedelja
 

Радмила Милојковић (8/2)  radmila.os.hemija@gmail.com
Електрична струја-отпор проводника,Омов закон(краћи задаци за обнављање)
електрична _струја_инклузија

 

Енглески језик:

Вера Зечевић (3/3,5/1,5/2,6/2, 7/1,7/2,7/3,7/4,8/4) verazecevic41@gmail.com
МАТЕРИЈАЛ_ ЗА_ УЧЕНИКЕ_ ПЕТОГ_ РАЗРЕДА_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ЗА_ЕНГЛЕСКИ_ЈЕЗИК
МАТЕРИЈАЛ_ ЗА_ УЧЕНИКЕ_ ШЕСТОГ_ РАЗРЕДА_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ЗА_ЕНГЛЕСКИ_ЈЕЗИК
МАТЕРИЈАЛ_ЗА_УЧЕНИКЕ_СЕДМОГ_РАЗРЕДА_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ЗА_ЕНГЛЕСКИ_ЈЕЗИК
МАТЕРИЈАЛ_ ЗА_ УЧЕНИКЕ_ ОСМОГ_ РАЗРЕДА_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ЗА_ЕНГЛЕСКИ_ЈЕЗИК
 

 

Соња Каралеић (1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/2, 3/4): sonja.karaleic.poslovni@gmail.com
СоњаК_Материјал_зa_други_разред_прва_недеља
СоњаК_Материјал_за_трећи_разред_прва_недеља_3.2_3.4
СоњаК_Материјал_за_први_разред_прва_недеља
 

Наташа Јевтић (4/1, 4/3, 4/4, 5/3, 6/1, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3) natasa.jevtic395@gmail.com
Настава и материјал за учење на даљину обављаће се путем Viber групе и сајта школе.
Materijal_za_osmi_razred_za_prvu_nedelju_engleski_jezik_8.1_8.2_8_3
Materijal_za_šesti_razred_za_prvu_nedelju_engleski_jezik_6.1_6.3
Materijal_za_peti_razed_za_prvu_nedelju_engleski_jezik_5.3
Materijal_za_četvrti_razred_za_prvu_nedelju_engleski_jezik_4.1_4.3_4.4

 

Катја Комљеновић ( 3/1, 4/1) komljenovickatja@gmail.com
Настава и материјал за учење на даљину обављаће се путем Viber групе и сајта школе.
материјал_за_ученике_четвртог _разреда_за_прву_недељу_из_енглеског_језика

 

Руски језик:

Соња Руменић ( 5-1, 5-2, 5-3,6-1,6-2,6-3, 7-1, 7-2, 7-3 , 7-4, 8-1, 8-2,8-3 ,8-4 )
sonjarumenic@gmail.com
Materijal_za_prvu_nedelju_za_sesti_razred_ruski_jezik
Materijal_za_prvu_nedelju_za_sedmi_razred_ruski_jezik
Materijal_za_prvu_nedelju_za_osmi_razred_ruski_jezik
 

 

Француски језик:

Катја Комљеновић (5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4)  komljenovickatja@gmail.com
Настава и материјал за учење на даљину обављаће се путем сајта школе.
материјал_за_ученике_петог_разреда_за_прву_недељу_француски_језик
материјал_за_ученике_шестог_разреда_за_прву_недељу_француски_језик
материјал_за_ученике_седмог_разреда_за_прву_недељу_француски_језик
материјал_за_ученике_осмог_разреда_за_прву_недељу_француски_језик
 

 

Ликовна култура:


Јелена Савић  (сва одељења старијих разреда) jelenasavic76@gmail.com
Материјал_за_пети_разред_за_прву_недељу
Материјал_за_шести_разред_за_прву_недељу_ликовно
Материјал_за_седми_разред_за_прву_недељу_ликовно
Материјал_за_осми_разред_за_прву_недељу_ликовно

 

Музичка култура:


Весна Беленцан:  vesna.belencan.jp@gmail.com
materijal_za_osmi_razred_za_prvu_nedelju_muzicko_svi_osmi
materijal_za_sedmi_razred_za_prvu_nedelju_muzicko+svi_sedmi: Наставна јединица: Праисторија
materijal_za_sesti_razred_za_prvu_nedelju_muzicko_svi_sesti
materijal_za_peti_razred_za_prvu_nedelju_muzicko_svi_peti

 

 

Техничко и информатичко образовање, техника и технологија:

Душан Кнежевић (5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 7/2, 7/3, 7/4, 8/3, 8/4) osjpdusanknezevic@gmail.com
Materijal_za_sedmi_razred_za_prvu_nedelju_7.2_7.3_7.4
Materijal_za_peti_razred_za_prvu_nedelju_5.1_5.2_5.3
Materijal_za_sesti_razred_za_prvu_nedelju_6.2
Materijal_za_osmi_razred_za_prvu_nedelju_8.3_8.4

Зоран Јовановић,

Весна Лазаревић (6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/4, 8/2, 8/3, 8/4) osjpvesnalazarevic@gmail.com
Materijal_za_sedmi_razred_za_prvu_nedelju_7.1
Materijal_za_sedmi_razred_za_prvu_nedelju_7.4
Materijal_za_sesti_razred_za_prvu_nedelju
Материјал_за_осми_разред_ТИО_за_прву_недељу_8-2_8-3_8-4

 

Информатика и рачунарство:

Душан Кнежевић (6/2, 7/4) osjpdusanknezevic@gmail.com
Materijal_za_sesti_razred_za_prvu_nedelju_Python_6.2
Materijal_za_sedmi_razred_za_prvu_nedelju_Pygame_7.4
 

Зоран Јовановић, 

Весна Лазаревић (5/1, 5/2, 5/3, 6/3, 7/2, 8/4) osjpvesnalazarevic@gmail.com
Materijal_za_peti_razred_za_prvu_nedelju-Scratch
Materijal_za_sesti_razred_za_prvu_nedelju_Python (6-3)
Materijal_za_sedmi_razred_prva_nedelja_Pygame_7-2
Осми_разред_информатика_за_прву_недељу_8-4

Марија Ратковић: informatika.osjovan@gmail.com
Materijal_za_sesti_razred_za_prvu_nedelju_informatika
Materijal_za_sedmi_razred_za_prvu_nedelju_informatika
Materijal_za_osmi_razred_za_prvu_nedelju_informatika
 

 

Физичко васпитање:


Дарко Ђурђевић (5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 7/2, 7/4, 8/2, 8/4) darkinjo9@live.com
Materijal_za_peti_razred_za_prvu_nedelju
Materijal_za_sesti_razred_za_prvu_nedelju
Materijal_za_sedmi_razred_za_prvu_nedelju
Materijal_za_osmi_razred_za_prvu_nedelju
 

Едина Љајић,
Materijal_za_peti_razred_za_prvu_nedelju
Materijal_za_šešti_razred_za_prvu_nedelju
Materijal_za_sedmi_razred_za_prvu_nedelju
Materijal_za_osmi_razred_za_prvu_nedelju
 

Милан Вуксановић
Materijal_za_osmi_razred_za_prvu_nedelju_fizicko

 

Грађанско васпитање:

Александар Миленковић  (6/1, 7/2,4, 8/1,3, 8/4)   alekssandar.aca@gmail.com
 

Биљана Пауновић (8/2), biljanapaunovicjp@gmail.com

 

Верска настава:

Катарина Марковић: katarinamarkovic17@yahoo.com
МАТЕРИЈАЛ_ЗА_ПРВИ_РАЗРЕД_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ВЕРОНАУКА
МАТЕРИЈАЛ_ЗА_ДРУГИ_РАЗРЕД_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ВЕРОНАУКА
МАТЕРИЈАЛ_ЗА_TРЕЋИ_РАЗРЕД_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ВЕРОНАУКА
МАТЕРИЈАЛ_ЗА_ЧЕТВРТИ_РАЗРЕД_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ВЕРОНАУКА
МАТЕРИЈАЛ_ЗА_ПЕТИ_РАЗРЕД_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ВЕРОНАУКА
МАТЕРИЈАЛ_ЗА_ШЕСТИ_РАЗРЕД_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ВЕРОНАУКА
МАТЕРИЈАЛ_ЗА_СЕДМИ_РАЗРЕД_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ВЕРОНАУКА
МАТЕРИЈАЛ_ЗА_ОСМИ_РАЗРЕД_ЗА_ПРВУ_НЕДЕЉУ_ВЕРОНАУКА
 


НАЗАД

Цитати познатих личности

Оно мало што знам захваљујем свом незнању.

Јохан Волфганг фон Гете